Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S

Hos Pedersen & Nielsen Automobilforretning vil vi levere de produkter og ydelser, samt den rådgivning om biler, som vore kunder efterspørger.
Vi vil have en 1. plads i forbrugernes bevidsthed og være Det Naturlige Valg...


Vort idégrundlag, eller måden vi når vores vision er følgende:

  • Vi vil sikre kunderne de bedste totale transportløsninger. 
  • Vi vil skabe og sikre gode arbejdspladser, der tilgodeser flest mulige menneskelige krav i form af såvel materielle som immaterielle goder, såsom aflønning, tryghed, personlig udvikling etc, for derved at medvirke til en god tilværelse. 
  • Vi vil udvise taknemmelighed og ansvarlighed over for det samfund vi som virksomhed er en del af, ved at handle på en etisk og moralsk ansvarlig måde, der afføder respekt fra omverdenen. 
  • Vi vil drive virksomheden på en sådan måde, at medarbejderne er stolte af, at være en del af den og føler sig som en uundværlig del af den.


Pedersen & Nielsens historie

Nuværende status: 7 bilforretninger, 8 udlejningskontorer og over 250 dedikerede medarbejdere.